ABN AMRO aan de slag in eigen

ABN AMRO aan de slag in eigen 'achtertuin'

Maar liefst 275 deelnemers werden op één dag op twaalf verschillende projecten aan het werk gezet, verdeeld over heel Amsterdam Zuid-Oost. Hoewel dit voor hen bekend werkterrein was, ging er een hele wereld voor de medewerkers open. De bank zette zich vol overgave in; wilgen knotten bij de Prins Willem Alexander Manege, het aanleggen van een natuurpad bij Natuurvereniging De Ruige Hof, drie verschillende kinderboerderijen werden opgeknapt, karten met de jeugd van zowel het Leger des Heils als Streetcorner en de kinderen van de William Schrikker maakten een eigen circusvoorstelling. Hun dag voor Zuid-Oost kreeg een passend einde met een groots diner in de Amsterdam Arena.