Duidelijk en transparant over kosten

Zin is bewust een stichting. Dat betekent dat wij geen winstoogmerk hebben. Het betekent niet dat we kosteloos werken. Zin ontvangt geen subsidies of fondsen en evenementen kosten geld. Afhankelijk van het soort project is dat meer of minder. Dat geld gaat voor het overgrote deel naar het goede doel, voor een deel naar de catering en voor een deel naar Zin. Dit laatste deel dekt de kosten voor de selectie van en match met het juiste goede doel, de inhoud, organisatie, voorbereiding, inkoop, huur, uitvoering en begeleiding van een evenement. Hierin zijn we duidelijk en handelen we transparant!

Wie het kleine niet eert ...

Zin organiseert grootschalige evenementen maar eert ook absoluut het kleine! Onze ervaring leert dat de totale kosten voor groepen kleiner dan 15 personen vaak te hoog uitvallen. Daarom hanteren we een ondergrens van evenementen voor 15 personen.